Hari Ini: Isnin, 20 Ogos 2018     Bahasa : English | B.Melayu

URUSAN MEMPROSES DAN MELULUSKAN PENYATA PERUBAHAN (KEW 8) BANTUAN KHAS KEWANGAN (BKK) 2016

By
Updated: June 16, 2016

Cetak
Semua Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi
Tuan/Puan,

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan Contoh Penyata Perubahan (Kew 8) Bantuan Khas Kewangan (BKK) 2016 untuk tindakan tuan selanjutnya ;

2.1  CONTOH 1  – Untuk Pegawai yang sedang berkhidmat
2.2 COHTOH 2 – Untuk Pesara

Sekian, terima kasih

Muat turun Lampiran / Dokumen