Hari Ini: Jumaat, 17 Ogos 2018     Bahasa : English | B.Melayu

PERMOHONAN MELAKUKAN PEKERJAAN LUAR

By
Updated: April 27, 2017

Cetak
Salam Sejahtera & Salam Muafakat Johor,

Untuk makluman semua Pengetua & Guru Besar, bersama-sama ini disertakan Surat Jabatan Pendidikan Negeri Johor rujukan JPNJ.TT(28)(S)/500-10/1/1 Bil(27) yang bertarikh 18 April 2017 sebagai rujukan tuan. Tuan/puan diminta untuk memuat turun surat JPNJ, Lampiran A dan Lampiran B. 

Semoga dalam makluman dan tindakan tuan selanjutnya.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen