Hari Ini: Ahad, 19 Ogos 2018     Bahasa : English | B.Melayu

KURSUS ORENTASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS (TINGKATAN 2) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

By
Updated: July 11, 2017

Cetak
Pengetua
Program Pendidikan Khas Integrasi
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

KURSUS ORENTASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS (TINGKATAN 2) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengadakan kursus tersebut seperti yang ditetapkan di LAMPIRAN.

Muat turun Lampiran / Dokumen