Hari Ini: Selasa, 19 November 2019     Bahasa : English | B.Melayu

PENGEMASKINIAN FAIL PELAJAR BAGI PROGRAM PENSISWAHAN GURU DI BAWAH RANCANGAN MALAYSIA KE-10 KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

By
Updated: January 8, 2019

Cetak
Dengan segala hormatnya dimaklumkan bahawa saya merujuk perkara di atas, surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor bernombor rujukan JPNJ.ULKS.100-1/9/2(26) bertarikh 6 Januari 2019 dan surat dari Bahagian Pendidikan Guru, Kementerian Pendidikan Malaysia bernombor rujukan KPM.700-3/6/01 Jld. 23 (14) bertarikh 14 Disember 2018.

2. Bersama-sama ini dilampirkan surat-surat berkenaan yang jelas menerangkan maksudnya untuk tindakan pihak tuan selanjutnya. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama pihak tuan untuk mengambil tindakan dengan segera.

Muat turun Lampiran / Dokumen