KWAPM 2016 : Tahun 1, Ting.1 dan Pelarasan (cicir) Thn.2-6

Cetak / View PDF
Guru Besar dan Pengetua
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan

PELAKSANAAN PERMOHONAN BANTUAN KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM) BAGI MURID DARJAH 1, TINGKATAN 1 DAN PELARASAN (TERCICIR) 2016 SECARA ATAS TALIAN MELALUI APLIKASI

Dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk

2.         Sekolah-sekolah diminta memuat turun surat siaran dari JPNJ dan KPM berhubung dengan perkara  di atas melalui portal http://b4.my/kwapm2016 dan melaksanakan tindakan selanjutnya.

3.         Sebarang pertanyaan boleh diajukan kepada pegawai berkenaan di JPNJ atau Penyelia Kanan HEM di PPDKT, Tn Hj Ibrahim b Md Ali di talian 07-8834031 atau 013-7449490. Terima kasih.

Sekian.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

t.t
……………………………………………….
(Hj Ibrahim b Md Ali)
Penyelia Kanan HEM PPDKT
b.p Ketua PPD Kota Tinggi