LINUS2.0: ARAHAN PELAKSANAAN SARINGAN 1 DAN PENGISIAN DATA LINUS2.0 BAGI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2016

Cetak / View PDF
Guru Besar,

Sekolah-sekolah Rendah,

Daerah Kota Tinggi.

LINUS2.0: ARAHAN PELAKSANAAN SARINGAN 1 DAN PENGISIAN DATA LINUS2.0 BAGI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2016

 

Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah tuan perlu akur pada tarikh pelaksanaan dan pengisian data Saringan 1 LINUS2.0 untuk Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris, dan Numerasi seperti ketetapan di bawah:

 

Saringan Lisan : 1 Hingga 31 Mac 2016

     Saringan Bertulis : 3 hingga 14 April 2016

     Pengisian Data dalam portal NKRA : 17 hingga 25 April 2016

     Verifikasi Data oleh PPDKT : 26 hingga 28 April 2016

 

Pihak tuan juga diminta memastikan prosedur pelaksanaan saringan dipatuhi, instrumen saringan dan Borang Pelaporan Penguasaan Individu (BPPI) ditanda dan keputusan saringan yang dimuatnaik ke dalam portal NKRA adalah tepat dan berintergriti.

Semoga dalam makluman dan tindakan tuan.

Sekian, terima kasih.

UNIT LINUS PPDKT