LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN RMT dan PRESTASI PENCAPAIAN AKADEMIK MURID RMT 2016

Cetak / View PDF
Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan

LAPORAN HASIL AUDIT  NEGARA

Dengan hormatnya, perkara di atas dirujuk.

2.                Merujuk kepada surat JPNJ.HEM(36)/100-19/4JLD15( ) , februari 2016 ( seperti lampiran),  para 3, secara umum, sekolah-sekolah adalah gagal untuk menghantarLaporan-laporan Prestasi Perbelanjaan RMT dan Laporan Pencapaian Akademik murid RMT.

3.                Sehubungan dengan itu, mohon semua sekolah yang terlibat dengan bantuan RMT menghantar kedua-dua laporan berkenaan bagi tahun 2016 berdasarkan format yang disertakan seperti berikut. Semua borang yang telah dilengkapkan hendaklah dihantar secara hardcopy mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan kepada Penyelia Kanan HEM, PPDKT. Kerjasama pihak tuan didahului dengan terima kasih.

Sekian.

“SEHATI SEJIWA”

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Yang menurut perintah

t.t
……………………………………
(Hj Ibrahim b Md Ali)
Penyelia Kanan HEM,PPDT

b.p : Ketua PPDKT

Muat turun Lampiran / Dokumen