Pemberitahuan: Promo Pengurusan Keselamatan Murid di Sekolah

Cetak / View PDF
Promosi Pengurusan Keselamatan Murid di Sekolah

a.       Sekolah diminta untuk memuat turun poster versi PDF dan slaid.

b.       Poster boleh dicetak untuk diletakkan di papan notis di sekolah.

c.      Slaid boleh digunakan dalam perhimpunan dan program di mana Pengetua / Guru Besar boleh berkongsi mengenai aspek keselamatan dalam kalangan murid di sekolah.

Sumber : Portal KPM

Berita Ditulis :

Penolong PPD Kemanusiaan

Poster dan slaid boleh dimuat turun di bawah.

Muat turun Lampiran / Dokumen