SEGERA : Pengemaskinian Data Murid Untuk Statistik Data KPM

Cetak / View PDF
Pengetua dan Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan

Pengemaskinian Data Murid Untuk Statistik Data KPM dan aplikasi-aplikasi atas talian

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2.     Bersama ini disertakan salinan surat-surat dari JPNJ dan KPM yang dengan sendiri menerangkan maksudnya. Mohon kerjasama pihak tuan memutturun dan melaksanakan kehendaknya.

Sekian, keprihatinan pihak tuan didahului dengan terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah

t.t
………………………………………….
(Hj Ibrahim b Ali)
Penyelia Kanan HEM
b.p : Ketua PPD KT

Muat turun Lampiran / Dokumen