PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 (AGIHAN PERTAMA)

Cetak / View PDF
Pengetua/ Guru Besar
Sekolah yang terlibat

Dimaklumkan bahawa bayaran penyaluran Elaun Murid Khas (EMK) Fasa 1 bagi tahun 2016 telah dimasukkan ke dalam akaun sekolah yang terlibat. Surat arahan, Lampiran A dan Lampiran B telah dimasukkan ke dalam pigeon hole.

Bersama-sama ini dilampirkan dokumen yang berkaitan.

Sekian, terima kasih.