SURAT PANGGILAN TAKLIMAT PENYELARASAN LATIHAN PEMERIKSAAN ITEM KBAT PT3 MATA PELAJARAN GEOGRAFI

Cetak / View PDF
Assalamualaikum

Kepada Pengetua Sekolah-sekolah Menengah Daerah Kota Tinggi.

Sukacita dimaklumkan Taklimat Penyelarasan Latihan Pemeriksaan Elemen KBAT PT3 Mata Pelajaran Geografi akan di adakan pada 14 Julai 2016 ( 9.00 pagi ) di SMK Laksamana.

Sehubungan dengan itu, tuan diminta untuk menghantar seorang Ketua Pentaksir Mata Pelajaran Geografi (KPMP) dan seorang Timbalan Ketua Pentaksir Mata Pelajaran Geografi (TKPMP) ke taklimat tersebut. Surat pergerakan mereka dilampirkan bersama di portal ini. Pihak tuan diminta untuk mencetak dan menyerahkan kepada guru yang berkenaan.

Kami berharap perkara ini di dalam makluman dan tindakan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

SURAT

SURAT 14HB JULAI DAERAH_0002 SURAT 14HB JULAI DAERAH_0001