SURAT-SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB

Cetak / View PDF
PENGETUA/GURU BESAR

SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI

TUAN/PUAN,

 1. SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB BIL.1 TAHUN 2015;
  PEGAWAI YANG DIBERI KUASA UNTUK MEMPERAKUKAN BAUCAR
  BAYARAN KUMPULAN WANG SEKOLAH
 2. SURAT ARAHAN KETUA PUSAT TANGGUNGJAWAB BILANGAN 2 TAHUN 2015;
  KELULUSAN BAGI MENGGUNAKAN WANG SUWA (SEWA KANTIN I PELBAGAI)
  UNTUK TUJUAN PERBELANJAAN CAJ BANK.
 3. KEBENARAN KUTIPAN BA YARAN KEPERLUAN PERSEKOLAHAN UNTUK MURID DI SEKOLAH KERAJAAN DAN SEKOLAR BANTUAN KERAJAAN

Sekian terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen