LINUS2.0: ARAHAN PELAKSANAAN SARINGAN 2 DAN PENGISIAN DATA LINUS2.0

Cetak / View PDF
Guru Besar,

Sekolah-sekolah Rendah,

Daerah Kota Tinggi.

Tuan,

Sukacita dimaklumkan bahawa sekolah tuan perlu akur pada tarikh pelaksanaan dan pengisian data Saringan 2 LINUS2.0 untuk Literasi Bahasa Melayu, Literasi Bahasa Inggeris dan Numerasi seperti yang dinyatakan dalam surat arahan. Sila muat turun surat arahan pelaksanaan saringan yang disertakan.

Sekian, terima kasih

UNIT LINUS PPDKT

Muat turun Lampiran / Dokumen