SURAT PEKELILING KEWANGAN BILANGAN 5 TAHUN 2012 (KWAMP)

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar                                                                                       Sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

SURAT PEKELILING KEWANGAN BIL. 5 TAHUN 2012 (KWAMP)

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2.       Makluman ini bertujuan untuk menggariskan peraturan dan tatacara pelaksanaan Bantuan Kumpilan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAMP). Diharapkan agar pihak tuan dapat memuat turun surat pekililing tersebut sebagai panduan pelaksanaan urusan KWAMP di sekolah.

3.       Kerjasama dan perhatian pihak tuan amat kami sanjungi.

Sekian terima kasih

“SEHATI SEJIWA”                                                                                             “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Muat turun Lampiran / Dokumen