PERINGATAN MENGEMASKINI REKOD IMUNISASI MURID

Cetak / View PDF
Tuan Pengetua/Guru Besar                                                                        Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

PERINGATAN MENGEMASKINI REKOD IMUNISASI MURID DI DALAM BUKU REKOD KESIHATAN MURID (RKM)

Denga segala hormatnya merujuk surat dari Kementerian Pendidikan Malaysia bil. KPMSP.600-14/1/56(40) bertarikh 27 Julai 2016 adalah dirujuk dan berkaitan.

2.           Sehubungan dengan itu, diharapkan agar pihak tuan dapat memuat turun fail yang telah dimuat naik bersama dengan catatan ini untuk diambil tindakan selanjutnya.

3.           Kerjasama yang dihulurkan dalam memastikan usaha kementerian menjaga kesihatan dan keselamatan murid ini didahului dengan ucapan terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”                                                                           “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,

Hairul Faizal Bin Othman                                                                              Penyelia HEM PPDKT

Muat turun Lampiran / Dokumen