SURAT SIARAN KPM BILANGAN 8 TAHUN 2016 & PEMATUHAN WAKTU BEKERJA PEMBANTU PENGURUSAN MURID (PPM)

Cetak / View PDF
Kepada
Semua Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Berikut dilampirkan

1. Surat siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bilangan 8 Tahun 2016
2. Surat pematuhan waktu bekerja Pembantu Pengurusan Murid (PPM) di Kementerian Pendidikan Malaysia

Sila muat turun bahan berkenaan untuk rujukan dan simpanan pihak tuan.
Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen

X