PROSEDUR GANTUNG DAN BUANG SEKOLAH

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar

Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

PROSEDUR GANTUNG DAN BUANG SEKOLAH

Bersama-sama ini dilampirkan bahan berkenaan untuk rujukan dan perhatian tuan.

Semua bahan boleh dimuat turun sehingga 11 September 2016

Sekian, terima kasih

Berita ditulis:

Penolong PPD Kemanusiaan

PPD Kota Tinggi

6 September 2016

  1. Prosedur Gantung dan Buang Sekolah
  2. Lampiran G & H
  3. Lampiran I
  4. Panduan Bagi Mengatasi Masalah Ponteng Di Sekolah
  5. SPI 9/1995 Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah