Template Sekolah Ikon PIBK – amalan terbaik

Cetak / View PDF
Kepada,
Pengetua/Guru Besar
Sekolah Ikon PIBK
Daerah Kota Tinggi.

Assalamualaikum dan Salam Muafakat Johor.

Berdasarkan keputusan Mesyuarat bersama JPNJ hari ini,
Kesemua Sekolah Ikon PIBK daerah diwajibkan menghantar 1 page slide sepertimana format yang disertakan menerangkan 6 point amalan terbaik sekolah tuan puan. Slide ini hendaklah dihantar kepada Urus Setia Pn. Zarimah selewatnya pada 6 Oktober 2016 jam 10 pagi. Format hendaklah seperti mana sample yang disertakan. Sekian terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen