PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN SATU PROGRAM ASRAMA 1MALAYSIA (A1M) KPM 2017

Cetak / View PDF
Guru Besar

Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

MAKLUMAN PERMOHONAN KEMASUKAN KE TINGKATAN SATU PROGRAM ASRAMA 1MALAYSIA (A1M) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA 2017

Surat JPNJ.HEM(36)/100-20/1 JLD.19(    ) bertarikh 5 Oktober 2016 adalah juga dirujuk dan berkaitan.

2.         Pihak tuan diminta untuk membuat hebahan akan permohonan ini kepada semua murid Tahun 6.

3.         Sebarang permohonan (jika ada), hendaklah dihantar oleh pihak sekolah ke alamat seperti dalam Surat Siaran Pengambilan A1M t1 2017 pada atau sebelum 9 Disember 2016.

Kerjasama pihak tuan dalam mengutamakan perkara ini adalah sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Berita ditulis:

Penolong PPD Kemanusiaan

11 Oktober 2016

Sila muat turun bahan berikut untuk tindakan seterusnya:

  1. Surat Siaran Pengambilan A1M T1 2017
  2. Borang Permohonan A1M T1 2017
  3. Brosur A1M