KAREKTOR MURID JOHOR: PENYERAGAMAN PEMAKAIAN KEMEJA-T UNTUK AKTIVITI KOKURIKULUM / DI LUAR BILIK DARJAH

Cetak / View PDF
Ruj. Tuan :

Ruj. Kami :  JPA3005.06/100-19/1/2Jld.4(13)

Tarikh      :   25 Oktober 2016

 

Pengetua / Guru Besar

Sekolah Menengah / Rendah

Daerah Kota Tinggi

 

Tuan,

KAREKTOR MURID JOHOR:

PENYERAGAMAN PEMAKAIAN KEMEJA-T UNTUK AKTIVITI KOKURIKULUM / DI LUAR BILIK DARJAH

Dengan hormatnya surat JPNJ.HEM(36)/100-19/2JLD.6(36) bertarikh 19 Oktober 2016 adalah juga dirujuk berhubung perkara di atas.

2.       Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk memuat turun surat berkenaan yang dengan jelas menerangkan maksudnya.

3.       Kerjasama dan perhatian tuan dalam perkara ini adalah sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”

 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Berita ditulis:

Penolong PPD Kemanusiaan

PPD Kota Tinggi

Muat turun Lampiran / Dokumen