SEMAKAN VERIFIKASI MODUL PENGURUSAN MURID (MPM)

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar                                                                                         Sekolah Daerah Kota Tinggi

Dengan segala hormatnya merujuk surat dari PPD Kota Tinggi no rujukan : JPA3005.06/100-19/1/15(  ) bertarikh 31 Oktober 2016 adalah dirujuk dan berkaitan.

2.        Sehubungan dengan itu, diharapkan agar pihak tuan dapat memuat turun fail yang telah dimuat naik bersama dengan catatan ini untuk diambil tindakan selanjutnya.

3.        Kerjasama yang dihulurkan dalam memastikan usaha Kementerian Pendidikan Malaysia dalam memastikan tiada ralat pada data Modul Pengurusan Murid di Aplikasi Pengurusan Data Murid (APDM) dapat dilaksanakan.

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”                                                                                                 “BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Saya yang menurut perintah,                                                                             Hairul Faizal Bin Othman                                                                                     Penyelia HEM PPDKT

Muat turun Lampiran / Dokumen