PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 – AGIHAN KEDUA

Cetak / View PDF
Kepada,

Pengetua/Guru Besar

Sekolah Program Inteergrasi Pendidikan Khas

Sekolah Daerah Kota Tinggi.

Assalamualaikum dan Salam Muafakat Johor

Bersama-sama ini dilampirkan surat makluman, Lampiran A dan Lampiran B untuk tindakan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen