STANDARD OPERATIONAL PROCEDURE (SOP) BAGI KEMASUKAN MURID PENDIDIKAN ASAS VOKASIONAL TINGKATAN SATU (1) DAN PROGRAM VOKASIONAL MENENGAH ATAS (PVMA) AMBILAN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua,
SMK Bandar Easter
SMK Bandar
SMK Taman Seri Saujana
SMK Air Tawar
SMK Tanjung Datuk
SMK Bandar Mas

Dengan segala hormatnya perkara di atas surat dari Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional, Kementerian Pendidikan Malaysia bilangan KPMSP.800-1/1/13 Jld. 4(100) bertarikh 15 November 2016 mengenai perkara di atas dirujuk dan berkaitan.

2.         Sehubungan dengan itu, pihak tuan boleh muat naik Standard Operational Procedure (SOP) di laman sesawang Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi di alamat https://ppdkotatinggi.moe.gov.my pada pautan Pengurusan Sekolah. Semoga dalam makluman dan tindakan pihak tuan jua.

Sekian, segala kerjasama yang diberikan berkaitan perkara ini diucapkan ribuan terima kasih.

”SEHATI SEJIWA”
“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Muat turun Lampiran / Dokumen