SASARAN SIFAR KECICIRAN PERMOHONAN KEMASKINI MAKLUMAT PENERIMA TERTANGGUNG ELAUN MURID BERKEPERLUAN KHAS (EMK) KATEGORI ORANG KURANG UPAYA (OKU) TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

Bersama-sama ini disertakan surat rujukan JPNJ.UPK(33)/100-19/1/2Jld.10(21) bertarikh 13 Disember 2016 dan JPNJ.UPK(33)/100-19/1/2Jld.10(5) bertarikh 30 November 2016 untuk perhatian dan tindakan pihak tuan selanjutnya.

2. Mohon tindakan semua sekolah menghantar salinan pengesahan permohonan EMK ini ke Pejabat Pendidikan Daerah Kota Tinggi u.p : Encik tarmizi bin Muhammad, Penolong PPD Pendidikan Khas & Pemulihan pada atau sebelum 19 Disember 2016. Bagi sekolah yang memohon EMK sila hantar Lampiran A dan Bagi sekolah yang tidak memohon EMK sila hantar Lampiran B. lampiran tersebut mesti disahkan oleh pihak pentadbir sekolah.

Sekian untuk makluman dan tindakan tuan

Muat turun Lampiran / Dokumen