Bahan Pembentangan Dialog Prestasi 12/2016

Cetak / View PDF
Tuan/Puan,

Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.

2. Sukacitanya dimaklumkan dokumen perkongsian daripada Salmiah Kassim yang bertajuk Dialog Prestasi 12/2016.pptx telah dikongsikan.
Mohon untuk buka dokumen tersebut melalui pautan Klik Di sini!

3. Segala kerjasama dan perhatian Tuan/Puan dalam hal ini amatlah dihargai dan didahulukan dengan ucapan terima kasih.

Salam hormat.
Servis BigBox, 1GovUC