PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 (AGIHAN KETIGA)

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 (AGIHAN KETIGA)

Dimaklumkan bahawa bayaran penyaluran agihan peruntukan Elaun Murid Khas Fasa 1 (agihan ketiga) bagi tahun 2016 telah diperakukan oleh Unit Akuan, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan selesai dikemaskini ke Akuan Bank Kumpulan Wang Sekolah bagi sekolah-sekolah yang berkenaan seoerti dilampiran A. Peruntukan ini hanya untuk 2 bulan (Oktober dan November).

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen