PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 (AGIHAN KEEMPAT)

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) FASA 1 BAGI TAHUN 2016 (AGIHAN KEEMPAT)

Bersama ini disertakan maklumat bayaran penyaluran agihan peruntukan EMK fasa 1, agihan keempat) bagi ssekolah-sekolah yang berkenaa seperti Lampiran A. Peruntukan bagi bulan Disember.

Sekian untuk makluman tuan, terima kasih

Muat turun Lampiran / Dokumen