PENGURUSAN RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Ruj. Kami : JPA3005.06/100-19/4/1 Jld 3 (   )                                                     Tarikh : 28 Disember 2016

 

Guru Besar                                                                                                           Sekolah-Sekolah Rendah                                                                                  Daerah Kota Tinggi

Tuan,

PENGURUSAN PROGRAM RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN [RMT] TAHUN 2017

Dengan hormatnya surat Pekeliling Kewangan Bil. 2 Tahun 2016 Rancangan Makanan Tambahan Di Sekolah Rendah Ruj: KPMSP.100-1/7/1Jld.4(94) bertarikh 14 Oktober 2016 adalah dirujuk berhubung perkara di atas.

2.            Sehubungan dengan itu, pihak tuan diminta untuk muat turun surat pekeliling dan senarai nama pelajar penerima Prpram RMT berkenaan  dengan jelas menerangkan maksudnya. Untuk makluman tuan, Program RMT hendaklah bermula 1 Januari 2017 sepertimana yang telah diputuskan dalam KPM.

3.            Kerjasama pihak tuan adalah diminta untuk mengambil tindakan sewajarnya berkaitan perkara ini.

Sekian, terima kasih.

“SEHATI SEJIWA”                                                                                “BERJHIDMAT UNTUK NEGARA”

Berita ditulis:

Penyelia HEM                                                                                                           PPD Kota Tinggi

Muat turun Lampiran / Dokumen