MAKLUMAT SEKOLAH BERKENAAN PT3 2017 (LAMPIRAN PC/PT3)