PELAKSANAAN 6 AKTIVITI UTAMA INISIATIF PELUASAN PELAKSANAAN PELIBATAN IBU BAPA DAN KOMUNITI (PIBK) TAHUN 2017 DI JABATAN PENDIDIKAN NEGERI, PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH DAN SEKOLAH.

Cetak / View PDF
Bersama-sama ini dipanjangkan surat dari Bahagian Pengurusan Sekolah Harian Kementerian Pendidikan Malaysia Ruj. KPMSP.100-6/1/44JLD8(3) bertarikh 13 Disember 2016 yang dengan sendirinya menerangkan maksudnya.

Muat turun Lampiran / Dokumen