MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN POTONGAN CUKAI BERJADUAL (PCB) MULAI TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar

Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Berikut dilampirkan borang mengemaskini maklumat peribadi bagi tujuan pengiraan potongan cukai berjadual (PCB) mulai tahun 2017.

Pihak sekolah hendaklah menyerahkan borang di Lampiran A (hardcopy) dan data format excel seperti di Lampiran B (softcopy) ke email ppd_kotatinggi@moe.gov.my selewat-lewatnya 23 Januari 2017 (Isnin) untuk disatukan sebelum dihantar ke Jabatan Akauntan Negara Negeri Johor.

Kerjasama pihak tuan amat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen