PENGURUSAN GAJI SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KOTA TINGGI TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar,

Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Berikut dilampirkan maklumat-maklumat berkaitan pengurusan gaji sekolah-sekolah tahun 2017.

  1. TARIKH DAN PERATURAN PEMBAYARAN GAJI TAHUN 2017
  2. JADUAL PENGHANTARAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20 KE JANMJ
  3. TATACARA PENGHANTARAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20
  4. SENARAI DOKUMEN SOKONGAN BORANG PERUBAHAN GAJI SG20
  5. BORANG PENGELASAN SG20
  6. BORANG MENGEMASKINI MAKLUMAT PERIBADI BAGI TUJUAN PENGIRAAN PCB MULAI TAHUN 2017
  7. BORANG TAHAN GAJI – 01 JANM JOHOR
  8. CONTOH SURAT PERMOHONAN TAHAN GAJI
  9. KADAR CARUMAN KWSP BAGI MAJIKAN DAN PEKERJA BERKUATKUASA MULAI 01 MAC 2016 – (http://www.kwsp.gov.my/portal/documents/10180/154493/Perintah_Kumpulan_Wang_Simpanan__Pindaan_Jadual_Ketiga__2016_04022016_Final.pdf)
  10. JADUAL KIRAAN PCB MULAI 2016 – (http://lampiran.hasil.gov.my/pdf/pdfam/Jadual_PCB_2016.pdf)

Muat turun Lampiran / Dokumen

X