MAKLUMAT PENYEDIAAN SLID SHOW PROGRAM PEMULIHAN KHAS DI SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah
Kota Tinggi

Tuan

MAKLUMAT PENYEDIAAN SLID SHOW PROGRAM PEMULIHAN KHAS DI SEKOLAH RENDAH NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas adalah dirujuk.

2. Dimaklumkan bahawa Unit Pendidikan Khas, Jabatan Pendidikan Negeri Johor sedang mengumpulkan maklumat berkaitan Program Pemulihan Khas di sekolah-sekolah rendah negeri Johor untuk diberi penarafan dan tindakan selanjutnya.

3. Sehubungan dengan itu, pihak sekolah dipohon menyediakan maklumat tersebut dan menghantar dalam bentuk softcopy kepada Penolong PPD Pendidikan Khas/Pemulihan pada atau sebelum 28 Februari 2017. Sila hantar melalui email: p1nchkotatinggi@yahoo.com atau melalui Telegram: Guru Pemulihan Kota Tinggi.

Muat turun Lampiran / Dokumen