SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) BAGI PENGUASAAN ASAS MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA MURID TAHAP 2 SEKOLAH RENDAH DAN TINGKATAN 1 SEKOLAH MENENGAH DI BAWAH PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua /Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah
Kota Tinggi

Tuan

SASARAN KERJA TAHUNAN (SKT) BAGI PENGUASAAN ASAS MEMBACA, MENULIS DAN MENGIRA MURID TAHAP 2 SEKOLAH RENDAH DAN TINGKATAN 1 SEKOLAH MENENGAH DI BAWAH PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Dengan hormatnya merujuk perkara di atas dan surat dari Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ.UPK(33)/100-1//1/2 ( 43 ) bertarikh 23 Januari 2017 adalah berkaitan.

2. Sehubungan dengan itu, bersama-sama ini disertakan surat tersebut yang dengan sendiri menerangkan maksudnya.

3. Semoga berada dalam makluman dan tindakan pihak tuan selanjutnya

Muat turun Lampiran / Dokumen