SKOP INISIATIF ICT YANG MEMERLUKAN KELULUSAN TEKNIKAL BAGI PEROLEHAN KURANG DARI RM500,000.00

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar

Sekolah-Sekolah Daerah Kota Tinggi

Berikut dipanjangkan surat edaran Jabatan Pendidikan Negeri Johor berkenaan Skop inisiatif ICT yang memerlukan kelulusan teknikal JPICT bagi perolehan kurang dari RM500,000.00. Bersama-sama ini disertakan senarai Peralatan ICT, Perisian ICT, Rangkaian ICT, Pertambahan Peralatan, Perluasan Inisiatif dan Perkhidmatan-Perkhidmatan Lain yang berkaitan.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen

X