PENAMBAHBAIKAN PENGOPERASIAN PELAKSANAAN eKEHADIRAN MURID MELALUI MODUL PENGURUSAN MURID BAGI KOMPONEN DASHBOARD PPD DAN JPN

Cetak / View PDF
Semua Pengetua / Guru Besar

Sekolah-sekolah Menengah / Rendah

Daerah Kota Tinggi

Tuan,

PENAMBAHBAIKAN PENGOPERASIAN PELAKSANAAN eKEHADIRAN MURID MELALUI MODUL PENGURUSAN MURID (MPM) BAGI KOMPONEN DASHBOARD PPD DAN JPN

Dengan hormatnya surat KPM.100-11/2/2 Jld3(29) bertarikh 6 Mac 2017 adalah dirujuk berhubung perkara di atas.

2.         Pihak tuan adalah diminta untuk muat turun surat berkenaan melalui url berikut :

https://apdm.moe.gov.my/panduan/ekehadiran-20170306.pdf    atau surat berkenaan juga boleh dimuat turun melalui portal MPM (APDM).

3.       Kerjasama pihak tuan dalam mengutamakan perkara ini adalah sangat dihargai dan didahului dengan ucapan terima kasih.

Sekian.

Berita ditulis

Penolong PPD Kemanusiaan

16 Mac 2013

Ruj. Fail : JPA3005.06/100-19/1/15

X