PERINGATAN TERHADAP KESELAMATAN DIRI MURID DI LUAR KAWASAN SEKOLAH DAN LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN

Cetak / View PDF
Ruj. Kami : JPA3005.06/100-19/8/2 Jld.2 (17)

Tarikh       : 20 Mac 2017

Pengetua / Guru Besar

Sekolah Menengah / Rendah

Daerah Kota Tinggi.

Tuan,

PERINGATAN TERHADAP KESELAMATAN DIRI MURID DI LUAR KAWASAN SEKOLAH

DAN LUAR WAKTU PERSEKOLAHAN

Dengan hormatnya saya diarah merujuk kepada perkara di atas.

2.         Pihak tuan adalah diminta untuk muat turun surat JPNJ.HEM(36)/100-19/2 JLD.7

3.         Kerjasama pihak tuan dalam mengutamakan perkara ini adalah sangat dihargai.

Sekian, terima kasih.

Berita ditulis:

Penolong PPD Kemanusiaan

PPD Kota Tinggi