PENYALURAN AGIHAN PERUNTUKAN ELAUN MURID KHAS (EMK) AMBILAN 1 BAGI TAHUN 2107 (AGIHAN PERTAMA)

Cetak / View PDF
Pengetua/Guru Besar
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan

Adalah dimaklumkan bahawa penyaluran agihan peruntukan EMK Ambilan 1/2017 (Agihan Pertama) telah diperakukan oleh Unit Akaun, Jabatan Pendidikan Negeri Johor dan selesai dikemaskini ke Akuan Bank Kumpulan Wang Sekolah-sekolah yang berkenaan seperti di LAMPIRAN A. Peruntukan ini hanya untuk bayaran bulan Januari hingga JUn kepada penerima EMK Ambilan 1/2017 (Bedasarkan permohonan pada bulan Disember 2016)

Bersama-sama ini disertakan surat dan maklumat untuk semakan dan tindakan pihak tuan.

Sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen