PEMILIHAN INTERVENSI DOMAIN PENDIDIKAN KHAS TERAIK DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Guru Besar
Program Pendidikan Khas Integrasi
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

PEMILIHAN INTERVENSI DOMAIN PENDIDIKAN KHAS TERAIK DALAM PEMBELAJARAN DAN PEMUDAHCARAAN (PdPc) TAHUN 2017

Dengan hormatnya merujuk surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri Johor JPNJ.UPK (33)/100-23/121(35) bertarikh 11 Jun 2017 dan surat daripada Bahagian Pendidikan Khas, Kementerian Pendidikan Malaysia KPM.600-1/3/35 Jld 2(32 ) bertarikh 24 Mei 2017 adalah dirujuk dan berkaitan.

2. Bersama-sama ini disertakan surat tersebut yang dengan sendiri menerangkan maksudnya.

3 Sehubungan itu, memohon kerjasama pihak tuan memaklumkan kepada Penyelaras LINUS Pendidikan Khas yang menyertai perlu menghantar laporan dan borang penyertaan ke PPD Kota Tinggi (u.p: Encik Tarmizi bin Muhammad, Penolong PPD Pendidikan Khas & Pemulihan ) sebelum atau pada 17 Ogos 2017.

Sekian.

Muat turun Lampiran / Dokumen