Kandungan Serah Menyerah Tugas

Cetak / View PDF
Nota Serah Menyerah Tugas bagi urusan bertukar/berpindah PPP dan AKP sebagaimana Pekeliling Kemajuan Perkhidmatan Awam (PKPA) Bilangan 8 Tahun 1991 – Panduan Mengenai Prosedur Kerja dan Fail Meja (Perkara 6) untuk rujukan.

Muat turun Lampiran / Dokumen