KURSUS ORENTASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS (TINGKATAN 2) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Cetak / View PDF
Pengetua
Program Pendidikan Khas Integrasi
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Tuan,

KURSUS ORENTASI KURIKULUM STANDARD SEKOLAH MENENGAH (KSSM) PENDIDIKAN KHAS (TINGKATAN 2) NEGERI JOHOR TAHUN 2017

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Sukacita dimaklumkan bahawa Unit Pendidikan Khas, Sektor Pendidikan Swasta dan Pendidikan Khas, jabatan Pendidikan Negeri Johor akan mengadakan kursus tersebut seperti yang ditetapkan di LAMPIRAN.

Muat turun Lampiran / Dokumen