Kuarters Guru

Cetak / View PDF
Kepada

Pengetua/Guru Besar

Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

 

Bersama-sama ini disertakan Surat Perintah-Perintah Am Bab ‘E’

Rumah dan Bangunan Pejabat Kerajaan untuk makluman dan tindakan pihak tuan.

 

Sekian, terima kasih.