TATACARA PAKAIAN DI DALAM MESYUARAT JAWATANKUASA-JAWATANKUASA

Cetak / View PDF
Semua Pengetua/Guru Besar

Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

 

TATACARA PAKAIAN DI DALAM MESYUARAT

JAWATANKUASA-JAWATANKUASA

 

Sukacita bersama-sama ini disertakan surat JPN Johor rujukan JPNJ.PA(25)100-1/1/10Jld.10(46) bertarikh 9 Jun 2017 dan surat Pejabat SUK Johor Bahagian Pengurusan SUKJ.BKP.100-1/7/1 Jld.3(35) bertarikh 20 Jun 2017 yang dengan sendiri menerangkan maksudnya.

Sekian, terima kasih.

UNIT PENTADBIRAN DAN PERKHIDMATAN

PPD KOTA TINGGI