PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2007.

Cetak / View PDF
PENGETUA/GURU BESAR

SEKOLAH MENENGAH/ SEKOLAH RENDAH

DAERAH KOTA TINGGI

 

PELAKSANAAN WAKTU BEKERJA BERPERINGKAT (WBB) BERDASARKAN PEKELILING PERKHIDMATAN BILANGAN 2 TAHUN 2007.

 

Bersama-sama ini disertakan maklumat seperti dalam lampiran yang disediakan.

 

Untuk perhatian:

4. Oleh yang demikian, permohonan supaya kelonggaran diberi untuk pihak sekolah menetapkan agar pegawai hadir bertugas seawal 6.30 pagi atau 7.00 pagi di setiap hari dan pulan awal iaitu pada jam 3.00 petang atau 4.00 petang adalah TIDAK DIBENARKAN.

 

Muat turun Lampiran / Dokumen