TANGGUNGJAWAB PEGAWAI AWAM DALAM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN MENGAMBIL BAHAGIAN DALAM AKTIVITI POLITIK PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) GRED DG41 HINGGA DG48 YANG BERTUGAS DI INSTITUSI PENDIDIKAN, KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA

Cetak / View PDF
Kepada semua Pengetua / Guru Besar Daerah Kota Tinggi bersama-sama ini disertakan untuk makluman pihak tuan.