PERINGATAN: TANGGUNGJAWAB PEGAWAI AWAM DALAM MENGEMUKAKAN PERMOHONAN KELULUSAN KELUAR NEGARA DAN PERMOHONAN CUTI SEMUA PPP & AKP NEGERI JOHOR

Cetak / View PDF
Kepada

Semua Pengetua/Guru Besar Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi

Mohon kerjasama pihak tuan mematuhi surat peringatan daripada Jabatan Pendidikan Johor rujukan JPNJ.TT(28)/100-1/1/1 Jld 3 Bil (92) bertarikh 19 September 2017.

Sehubungan itu, mohon kerjasama pihak tuan memaklumkan kepada PPP dan AKP di bawah pentadbiran tuan.

Terima kasih.