JADUAL KERJA PELAKSANAAN MATA PELAJARAN ELEKTIF IKHTISAS (MPEI) BAGI MATA PELAJARAN YANG MELAKSANAKAN KERJA KURSUS DI TINGKATAN 4.