TINDAKAN SEGERA: KAJIAN KOMPONEN KEBERHASILAN PENILAIAN BERSEPADU PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN (PBPPP) OLEH BAHAGIAN PEMBANGUNAN DAN PENILAIAN KOMPETENSI (BPPK) KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA(KPM)

Cetak / View PDF
Assalammualaikum dan Salam sejahtera

Perkara di atas adalah dirujuk. Bersama ini disertakan surat dari JPNJ No rujukan JPNJ.PTK(45)/500-3/4/9J;d.7(2)bertarikh 29 Oktober 2017 adalah dirujuk dan berkaitan.

Mohon tindakan segera pihak tuan dalam perkara ini.

sekian, terima kasih.

Muat turun Lampiran / Dokumen