BENGKEL VERIFIKASI DATA PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH) DAERAH KOTA TINGGI BIL.2/ 2018

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar,
Sekolah-sekolah Daerah Kota Tinggi
(Guru Pemulihan / Penyelaras LINUS sekolah rendah
Guru Intervensi sekolah menengah)

Tuan

BENGKEL VERIFIKASI DATA PROGRAM 100% CELIK HURUF (P1NCH)
DAERAH KOTA TINGGI BIL.2/ 2018

Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Adalah dimaklumkan dimaklumkan bahawa Bengkel Verfikasi Data P1nch Johor bagi daerah Kota Tinggi Bil. 2/2018 akan diadakan seperti ketetapan berikut:

Tarikh : 26 Jun 2018 (Selasa)
Masa : 8.30 pagi hingga 1.00 petang (Sekolah Rendah)
2.00 petang hingga 5.00 petang (Sekolah Menengah)
Tempat : PKG 22 Bandar Mas, d/a SK Sungai Mas, Kota Tinggi.

3. Sehubungan dengan itu, mohon kerjasama tuan/puan untuk membenarkan Guru Pemulihan (sekolah rendah) / Penyelaras Linus bagi sekolah yang tiada guru pemulihan. dan Guru Intervensi (Sekolah Menengah) hadir ke bengkel tersebut. Semua peserta diminta membawa bersama komputer riba, wayar penyambung, pendrive, Data Kehadiran Murid, Rekod Konstruk LINUS/Kemahiran Pemulihan tertinggi yang dikuasi murid, Data P1NCH JUN ( Sekolah rendah: Tahap 2 yang tidak menguasi asas 3M). Bagi Sekolah Menengah, iaitu menengah rendah (Peralihan hingga Tingkatan 3) dan menengah atas (Tingkatan 4 dan 5 )

Muat turun Lampiran / Dokumen