SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2018: GARIS PANDUAN MENGURUS MURID BERISIKO CICIR DI SEKOLAH

Cetak / View PDF
Pengetua / Guru Besar
Sekolah Menengah Kebangsaan / Sekolah Rendah
Daerah Kota Tinggi
Johor

Tuan,

SURAT PEKELILING IKHTISAS KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA BILANGAN 4 TAHUN 2018
GARIS PANDUAN MENGURUS MURID BERISIKO CICIR DI SEKOLAH

Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.

2. Bersama-sama ini disertakan Garis Panduan Mengurus Murid Berisiko Cicir Di Sekolah dengan sendiri menerangkan maksudnya.

3. Segala kerjasama yang diberikan berkaitan perkara ini diucapkan jutaan terima kasih.

Sekian. Terima kasih.

“BERKHIDMAT UNTUK NEGARA”

Muat turun Lampiran / Dokumen